Privacy verklaring

In deze privacyverklaring worden de privacy procedures die relevant zijn voor deze website uiteengezet en wordt uitgelegd hoe gegevens via de website worden verzameld, hoe deze gebruikt worden en welke zeggenschap u over deze gegevens hebt.

Indien u vragen hebt over of niet vindt wat u zoekt in deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 mei 2018.

Gegevens die wij verzamelen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@m3accountancy.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Bij het beheer en onderhoud van de website kunnen wij de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

  1. Gegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of wanneer u formulieren op de website invult, of wanneer u ons vraagt om informatie.
  2. Gegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of op een andere manier met ons communiceert. Voorbeelden hiervan zijn het melden van een probleem, het indienen van vragen en opmerkingen over de website of de inhoud daarvan en wanneer u ons gegevens verstrekt over hoe u over ons gehoord hebt en ons meedeelt over welke diensten van ons u meer informatie wenst te ontvangen.

Gebruik van uw gegevens

Wij gebruiken de gegevens die wij over u verzamelen om ons te helpen u een betere dienstverlening te bieden. Daarnaast kunnen wij de gegevens ook gebruiken voor een of meer van de volgende doeleinden:

  1. Om uitsluitend contact met u op te nemen wanneer u ons daar om gevraagd hebt (bijvoorbeeld indien u via de website aangeeft dat u door ons gebeld wenst te worden)
  2. Om u te voorzien van informatie die u bij ons aangevraagd hebt. (Bijvoorbeeld indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief die wij uitgeven)

Via deze website verkregen gegevens of informatie zal niet aan externe partijen verspreid of verkocht worden voor consumentenmarketingdoeleinden of host-mailings namens derden buiten M3 Accountancy.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

M3 Accountancy BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming

M3 Accountancy BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen enkel besluit over zaken die voor personen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten van computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

M3 Accountancy BV verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wijzigingen in de gegevens en bewaring

Gegevens die verzameld worden van bezoekers van de website worden uitsluitend bewaard om de vereiste diensten te verlenen. De gegevens worden bewaard en uiteindelijk vernietigd conform het beleid van M3 Accountancy omtrent gegevensbewaring. Indien u wenst dat uw gegevens bijgewerkt, gewijzigd of verwijderd worden uit ons systeem, neem dan contact met ons op en geef daarin precies aan wat u gewijzigd wilt hebben.

Links naar websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

E-mailberichten

Berichten die u ons per e-mail stuurt, zijn wellicht niet beveiligd. We raden u aan om geen vertrouwelijke informatie aan ons per e-mail te sturen. Indien u ervoor kiest om toch vertrouwelijke informatie aan ons per e-mail te sturen, doet u dit op eigen risico, wetende dat een derde deze informatie kan onderscheppen. Instructies die u per e-mail en naar de website stuurt, worden uitsluitend voor uw risico verwerkt.

Toegang tot, bijwerken of corrigeren van persoonsgegevens

U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens over u hebben en ingevolge toepasselijk recht en relevante uitzonderingen kunt u vragen om een kopie van die gegevens. Hiervoor kan een vergoeding van toepassing zijn (die nooit hoger is dan het wettelijk toegestane maximum op grond van plaatselijke wetgeving). Indien een vergoeding verschuldigd is, dan informeren wij u hierover voordat dergelijke kosten in rekening worden gebracht. U kunt ook contact met ons opnemen indien u van mening bent dat gegevens over u gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd dienen te worden.

Aanpassen privacy-verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien u vragen hebt over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Contact gegevens:

Park Barendrecht, Villa 2

1e Barendrechtseweg 76

2992 XC Barendrecht

Telefoonnummer:

T: +31 (0)10 286 19 41