Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van M3 Accountancy dan kan / kunnen deze zich wenden tot de heer M. Huiszoon, directeur van M3 Accountancy.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

U kunt uw klacht schriftelijk richten aan ons kantoor in Rotterdam t.a.v. de heer M. Huiszoon of een e-mail sturen aan:

info@m3accountancy.nl